Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

w3oxfordzie
w3oxfordzie

July 07 2015

w3oxfordzie
w3oxfordzie
          Ostatnio zakochuję się średnio raz na tydzień, może częściej.
Nie w ludziach, którzy bywają zatruci. W muzyce, piosenkach, niesamowitych głosach, w świetnych tekstach i urzekających dźwiękach. W polskich i zagranicznych kapelach. Słońce wypalające skórę na brąz, melodie przenikające przez uszy do głowy- ośrodka inspiracji i nic więcej nie potrzeba, żeby przeżyć lato. Lato, lato, lato, proszę, trwaj 12 miesięcy w roku! Kiedy jesteś w pobliżu, wszystko wydaje się jaśniejsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. Zostań na zawsze. Chociaż ty. 

Gwiazdy spadają, zostawcie mnie!

July 05 2015

w3oxfordzie
5890 6a9a 500
Reposted bybudas budas

July 03 2015

w3oxfordzie
w3oxfordzie

June 26 2015

w3oxfordzie
w3oxfordzie
         Już czas porzucić wszelkie zahamowania, zmartwienia, wątpliwości i strach. Trzeba tworzyć nowe, lepsze wspomnienia, które odbudują moją pogniecioną psychikę. Pobudzą wyobraźnię, wskrzeszą umarłe inspiracje i dadzą życie nowej, ulepszonej wersji mnie. Wakacje są tylko pierwszym etapem mojej przygody. Od dziś będą się rodzić same pozytywne myśli, wypowiedzi i uczynki, których celem będzie po prostu szczęście. Tylko tyle potrzebuję w tej chwili. Czuć się szczęśliwą, dlatego zrobię wszystko co w mojej mocy, aby te 3 miesiące były wypełnione satysfakcją, pozytywną energią, radością i upajaniem się drobnymi magicznymi chwilami. 

      Drugą przejażdżkę nowym samochodem skutkującą niemalże zabiciem kota uważam za przerażającą aczkolwiek pouczającą. 

June 25 2015

w3oxfordzie

June 16 2015

w3oxfordzie
6590 98f6 500
Reposted fromkix kix viablackandwhitebynlm blackandwhitebynlm
w3oxfordzie
        Ten raj naprawdę nie istnieje. Ten tutaj, na ziemi, wymarzony, stworzony w mojej wyobraźni, budowany w niej przez lata. Na razie. Może pewnego dnia odnajdę go w jakimś zakątku lasu równikowego, Nowym Jorku, toskańskiej winnicy, a może poczuję go po prostu przy osobie, która będzie dla mnie miłością, inspiracją i największą motywacją do działania. Tylko dlaczego muszę tak długo czekać? Chcę raju tu i teraz. W końcu poczuć się szczęśliwa na dłużej niż kilka przelotnych sekund. Chce mieć raj, w którym te sekundy będą trwały lata, były spowolnione, trwały jak najdłużej, żebym mogła się nimi upajać wieczność. 

"Para-para-paradise...
Every time she closed her eyes."
w3oxfordzie

June 14 2015

w3oxfordzie
8569 5d2a
w3oxfordzie

June 09 2015

w3oxfordzie

May 31 2015

5525 a5ab
Reposted fromLittleJack LittleJack viapaintings paintings

May 24 2015

w3oxfordzie
2417 ca0f 500
Reposted fromboobiescake boobiescake vianasze nasze

May 20 2015

w3oxfordzie
                               Z Dziennika Spontanicznych Myśli

              Stwierdzając kolokwialnie: przejebane jest być altruistą.
              Co innego martwić się tylko o siebie a co o każdą istotę                       przylegającą do Twojego otoczenia.  
                                      

May 19 2015

w3oxfordzie
3439 11be
Reposted fromshepard shepard viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl